= Shien, letter 496

Letter 496 is de 50ste letter in vers Gen.1:11.

In de derde dag (vanaf Gen.1:9) is letter 496 de 151ste letter (151 is de 37ste priem)

De 151ste composiet is 196. De som is 151+196=347.

347 is het 50ste priemgetal.

Letter+ letterplaats in 3de dag.....Shien+151..... +151ste composiet(=196).....300+196=496 is letterplaats in de bijbel!!!

........................................................................................................................................................................................................

Letter 496 is de 18de Shien van de bijbel.

De shien is de 21ste letter van het alfabet: 21=3x7.

Het 'huwelijk' tussen 3 en 7 is 37.

De 37ste composiet is 54. De som is 37+54=91.

18 maal de shien is 18x300=5400.

De 91ste composiet is 122. Priem 122 is 661, de maat van de Davidsster die met de driehoek van 31(=496) kan worden gevormd.

..........................................................................................................................................................................................................

= Tav, letter 661.

Woord 496 is de 37ste Elohim en woord 661 is 44ste Elohim. 

37+38+39+40+41+42+43+44=324=1x(2x2)x(3x3x3x3).......1+4+81=86 is Elohim.

letter 496+letter661= + is, , Seth, is de derde zoon van Adam (...1.Kain, 2.Abel, 3.Seth).....496 is het derde Volkomen Getal.

Terug