home  

De Tempel

In dit hoofdstuk wil ik de aandacht vestigen op Joh.2:19 waar Jezus zegt: 

Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.

De getallenwaarde van dit vers is 7924 of 28x283. Joh.2:19 is het enige vers in de bijbel met deze getallenwaarde. Het getal 283 is o.a. het CV van זרעו, zijn zaad, 6+70+200+7=283 (Gen.1:11 woord 15). Dit woord זרעו, wordt ook vertaald als nageslacht/zoon of zijn arm (Jer.17:5 woord 11). 283 is ook het CV van de Ark van Jahwe:

Daar 28 de driehoek van 7 is, kunnen we de volgende afbeelding maken:

Gematria Joh.2:19 is 7924 of 28x283

Joh.2:19 Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.

Nu doelde Jezus niet op de tempel in Jeruzalem, maar op Zijn lichaam. Er zijn verschillende woorden voor tempel in de bijbel te vinden, maar de meest gebruikte (255x) is בית יהוה, huis van Jahwe en heeft de getallenwaarde 438 of 6x73.

Van het getal 438 kunnen we o.a. de volgende twee afbeeldingen maken:

De tempel, Huis van Jahwe=438=6x73

Als we een driehoekstelling maken van 428 (6x73) zoals in de afbeelding hieronder, dan is de uitkomst 21x73 of 1533, hetgeen het CV is van: hij zal worden gered (Joh.10:9), en 1533 is ook het aantal verzen van Genesis. Dit kan een uitdrukking zijn van de activiteit van, אהיה, IK BEN(21) en, חכמה, WIJSHEID(73).

De som van de delers van 1533, het getal 1533 ingesloten, is 2368, gelijk aan het CV van Jezus Christus in het Grieks!

SD+1533

1+3+7+21+73+219+511+1533=

2368

We kunnen de tempel 'afbreken' door alle mogelijke delers van 438 op te zoeken. Vervolgens kunnen we in 3 'dagen' de tempel weer opbouwen door een driehoekstelling van de delers te maken. In feite is het de SD+438 en de uitkomst is 888, hetgeen het CV van Jezus is in het Grieks.

בית יהוה

SD+438=

1+2+3+6+73+146+219+438=

888

Hieronder wat afbeeldingen van de getallen 888 en 2368:

888=24x37

2368=64x37

Joh.2:20: De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? 21. Maar hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

En hoeveel chromosomen heeft een mens? Juist 46, verdeeld over 23 paren. Van elk paar chromosomen is er 1 chromosoom afkomstig van de vader en 1 van de moeder. De paren 1 tot en met 22 zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Het 23ste paar bevat de geslachtschromosomen. Dit zijn voor vrouwen twee X-chromosomen en voor mannen één X-chromosoom en één Y-chromosoom.

We kunnen ons hier met recht afvragen of de bijbelschrijver/God/Jezus bewust deze informatie in de bijbeltekst heeft verborgen/geopenbaard.

De getallenwaarde van Joh.2:20 is 8643. De factoren hiervan zijn 3, 43 en 67. Die kunnen als volgt worden afgebeeld:

8643=3x43x67

 

3

43

67

Joh.2:20De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen?

De woorden 'Zes en veertig jaren' kunnen ook geanalyseerd worden en in een afbeelding uitgedrukt. 46 is 2x23; de vier woorden van 'zes en veertig jaren' hebben 23 letters (Joh.2:20).

Het getal 1914 is in factoren: (1x2x3)x11x29 of 6x319. (Nb. Priem 6=11....P11=29....som: 6+11+29=46. Het getal 319 is het 252ste composietgetal, en 252 is vervolgens het 197ste composietgetal. Het getal 197 is een priemgetal: 197=P46). In de afbeelding hieronder heb ik ook het 'Huis van Jahwe' (438=6x73) zichtbaar gemaakt. 

1914=6x319 met inset 6x73

Overigens als je het CV van Jezus(888) door 23(paren chromosomen) deelt, dan is de uitkomst: 888/23=38,60869556 wat overeen komt met het CV 386 van Jeshua.

Joh.2:21: Maar hij sprak over den tempel van Zijn lichaam.

De laatste drie woorden van Joh.2:21, (van) Zijn lichaam, hebben samen de getallenwaarde 3552:

Het getal 3552 in factoren is 1x25x3x37, en kan worden uitgedrukt als 96x37 of als 4x888. Zie de afbeeldingen hieronder:

(van) Zijn lichaam: 3552=96x37 of 4x888

(van) Zijn lichaam: 3552 of 96x37

De gematria van het gehele vers Joh.2:21 is 5455. Ook van dit getal kunnen we een afbeelding maken. Het getal 3552 (van) Zijn lichaam is de basis van deze afbeelding:

5455=3552+30x61+73

Joh.2:21: Maar Hij sprak van de tempel van Zijn lichaam.

 

home

vorige

volgende

                                                                                                                        

© Frank Colijn 2024.