home

Hoofdstuk 1: de hemel   Hoofdstuk 17: Abraham

woordnummer

Genesis

'n'

 

.

woordnummer

1

5

Gen.1:1:5

2

 

1

Gen.17:5:9

53

2

96

Gen.1:9:6

38

 

2

Gen.17:9:4

103

3

165

Gen.1:14:6

62

 

3

Gen.17:15:4

182

4

179

Gen.1:15:4

69

 

4

Gen.17:17:2

208

5

207

Gen.1:17:5

85

=17x5

5

Gen.17:18:2

225

6

243

Gen.1:20:15

99

 

6

Gen.17:22:7

289

.

1060

.

355

 

.

.

1060

. 20x53 . 5x71  

.

.

.

De som van de zes woordplaatsen van Abraham is1060, en is gelijk aan de som van de zes woordplaatsen van de hemel. De zesde Abraham is woord 289 in hoofdstuk 17 of 17x17. En tegelijkertijd is woord 289 ook het laatste woord van Gen.17:22:

Gen.17:22, 7 woorden, 28 letters, gematria 1299.

Toen hield Hij op met hem te spreken, en God voer op van Abraham.

Dit vers deelt hoofdstuk 17 in 22 en 5 verzen, net zoals het alfabet is verdeeld. In de eerste 22 verzen spreekt God met Abraham en in de laatste vijf verzen is God vertrokken en Abraham doet wat God hem in vers 10 heeft gevraagd te doen: zichzelf en de zijnen besnijden. De getallenwaarde van vers 22 is 1299. Dit getal is afgeleid van 243. Als we de getallen 2.4.3 tot de vijfde macht verheffen (ik doe dit omdat de 5 aan de naam van Abram wordt toegevoegd) dan vinden we: 243.....25+45+35=32+1024+243=1299. In factoren 3x433. Maar we zullen ons moeten realiseren  dat de getallen 234, 324, 342, 432 and 423 hetzelfde resultaat opleveren bij deze aanpak.

Gen.17:221299

Het getal 433 is interessant want het is priem 85 of 5x17, een inmiddels bekende combinatie van getallen denk ik.

Gen.17:22 heeft 7 woorden en 28 letters net zoals Gen.1:1. Deze getallen geven een indicatie hoe we de volgende vijf verzen moeten benaderen. De som van die versnummers is 23+24+25+26+27=125 of 53 en is gerelateerd aan 35, het CV van Abram. De gematria van die vijf verzen is:

7963 +3548 +3819 +1169 +3353 =19852 of 28x709

Nu hebben we de gegevens om een mathematische afbeelding van die vijf verzen te maken. De driehoek van 7 is 28. Met deze driehoek kunnen we de Davidsster maken met 37 éénheden. De 28 éénheden van de driehoek van 7 zijn de basis van de grote driehoek met 406 éénheden. Met deze driehoek maken we de Ster van Israël (541) Vervolgens voegen we aan ieder van de zes punten een ster met 37 éénheden toe. Hiervan vallen 6x9 éénheden met de punten van de grote ster samen. In feite voegen we slechts 6x28 éénheden toe. Het totaal aantal éénheden in de 'sneeuwvlok' is: 541+(6x28)=541+168=709.

Omdat de getallenwaarde van de vijf verzen 28x709 is, we kunnen we dat als volgt afbeelden:


Gen.17:23-27, gematria 19852=28x709

De som van die versnummers is dus: 23+24+25+26+27=125 of 53 en is gerelateerd aan 35, het CV van Abram. Nu is de 125ste composiet 164. De som is 125+164=289 of 172. Dit is het woordnummer van het laatste woord van het voorafgaande vers. Kunnen we hier iets mee? Ik denk het wel; als we woord 125 en 164 in hoofdstuk 17 opzoeken vinden we:

woord 125: =en zult laten besnijden (Gen.17:11)

woord 164: =en de onbesnedene (Gen.17:14)

De getallenwaarde van woord 164, en de onbesnedene, is 30+200+70+6=306. Dit is het 243ste composietgetal. Het is hier Abram die nog niet besneden is. In de laatste vijf verzen van hoofdstuk 17 wordt de besnijdenis van Abraham en de zijnen beschreven. De naam Abraham wordt nu definitief en verschijnt noch vier maal in de laatste vijf verzen van hoofdstuk 17; de 7de tot en met de 10de keer dat Abraham in hoofdstuk 17 voorkomt: 7+8+9+10=34 of 2x17 of 17+17.  De som van de woordplaatsen van die vier in hoofdstuk 17 zijn 291+307+319+341=1258=(17+17)x37. Ook hier zien we een relatie met zesde Abraham uit de groep van 22 verzen; dit was immers woord 289 of 17x17.

terug