home

De Hebreeuwse letters van de Bijbel (O.T.)

Toen ik het aantal Hebreeuwse letters in het Oude Testament onderzocht, kwam er iets onverwachts naar voren. Maar voor ik dat zal laten zien, geef ik eerst de aantallen van de verschillende letters van het alfabet in Genesis, de Torah en de Tenach(O.T.). Ik heb ook de aantallen in het boek Ester toegevoegd. Ik zal later duidelijk maken waarom. 

Genesis

Torah

Tenach (O.T.)

 Ester

Allereerst heb ik de Torah onderzocht, de vijf boeken van Mozes. De Torah is het meest heilige deel van de Bijbel. De Joden hebben deze geschriften steeds met zeer grote zorgvuldigheid gekopieerd, zodat er geen fouten werden gemaakt en dat er geen letters verloren zouden gaan of zouden worden toegevoegd. Ik heb gekeken naar de meest gebruikte letters van het alfabet.  Dit blijken de letters te zijn waarmee de naam 'Yahweh Elohim', de HEERE God, wordt geschreven. Deze naam/frase heeft in totaal 9 letters, waarvan 6 verschillende. Nb: 6 is het eerste perfecte getal (alle delers, het getal 6 zelf uitgesloten, zijn: 1, 2 en 3......som: 1+2+3=6)

Nb: als we de eerste zes cijfers, 1-2-3-4-5-6, steeds twee bij twee bij elkaar optellen totdat er  één getal over is, dan is de uitkomst 112, hetgeen gelijk is aan het CV van Yahweh Elohim: 26+86=112.

In de eerste tabel hieronder zie je het aantal letters van iedere letter van het alfabet in de Torah. In de tweede tabel heb ik de zes letters gemarkeerd die in de naam/frase Yahweh Elohim worden gebruikt. En in de derde tabel heb ik het aantal letters in aflopende orde geplaatst. We zien daar dat de jod, de vav, de hee , de alef, de mem en de lamed de zes meest gebruikte letters in de Torah zijn. Dit zijn de letters waarmee 'Yahweh Elohim' wordt geschreven.

In deze lijst van de aantallen van iedere letter van het alfabet in de Torah, zijn slecht twee getallen een priemgetal: 27059 voor de alef en 31531 voor de jod

Deze twee letters zijn de initialen van Yahweh Elohim. Is dat toevallig? Ik denk van niet.

En als we de orde nummers nemen van de aflopende orde van de aantallen van de letters van het alfabet in de Torah, dan vinden we voor de letters van Yahweh: de jod op de 1ste plaats, de hee op de 3de plaats en de vav op de 2de plaats. De som is dan voor Yahweh: 1+3+2+3=9 en voor Elohim 4+6+3+1+5=19. Dat is bijzonder, want priem 9 is 19, en de som is 9+19=28, hetgeen het tweede perfecte getal is!(alle mogelijke delers van 28 zijn: 1, 2, 4, 7 en 14.......som:1+2+4+7+14=28)  Bovendien zijn de orde nummers van de aflopende orde voor de initialen van Yahweh Elohim, de jod en de alef, 1 en 4.......composiet 1=4.

De som van het aantal alefs en jods, de initialen van Yahweh Elohim is: 27059+31531=58590. In factoren is dat:

58590=2x3x3x3x5x7x31

of 6x45x217

6 en 45 zijn driehoeksgetallen, en 217 is een hexagon getal. De afbeelding van 58590 kan er dan zo uitzien:

Aantal Alefs+aantal Jods in de Torah=58590=D3xD9xh217

De totale som van de zes letters van Yahweh Elohim in de Torah is: 

27059(alef)+28056(hee)+30513(vav)+31531(jod)+21570(lamed)+25090(mem)=163819

163819 is a priemgetal. Voor dit getal heb ik nog geen passende afbeelding gevonden. Maar als we 1 als eerste priemgetal nemen, dan is het de 15000ste priem.

***

Als we de aantallen letters onderzoeken van de andere boeken of van het gehele Oude Testament, dan zijn sommige dingen hetzelfde en sommige dingen anders. Laten we eerst eens naar het eerste boek kijken:  Genesis.

Ook hier zijn de meest gebruikte letters de zes letters die nodig zijn voor woorden/frase Yahweh Elohim. Echter de aantallen letters voor de initialen van Yahweh Elohim zijn geen priemgetallen. Er zijn 9035 jods in Genesis en 7634 alefs. Beide getallen zijn composietgetallen. De som van deze twee getallen is: 9035+7634=16669. De factoren van 16669 zijn: (1x)79x211. Van deze getallen kunnen we een afbeelding maken. De afbeelding voor 79 is simpel: Het is het hexagram met 73 éénheden +6 éénheden. De afbeelding voor 211 is het hexagon met 271 éénheden, minus 6xD4=6x10=60.......271-60=211. De afbeeldingen voor 79 en 211 zien er dan zo uit:

79

211

Dus 79x211 kan er als de afbeelding hieronder uitzien. De oorspronkelijke afbeelding is behoorlijk groot, dus ik weet niet of de afbeelding er mooi uitziet op een computer met een lagere schermresolutie, maar je krijgt het idee.

De aantallen alefs en jods in het boek Genesis: 7634+9035=16669=79x211

We kunnen ook naar de Som van de Delers van 16669 kijken. In dat geval is de 1 natuurlijk ook één van de delers:

SD16669=1+79+211=291

291 is het CV van het woord Elohim(God) geschreven met de volle naam van de Hebreeuwse letters.

Het getal 291 verbergt ook Gods Naam, want 291 is 3x97. En 97 is priem 26, hetgeen het CV is van Yahweh. Dus 291=3xP26. Het is opmerkelijk dat 211 een omgedraaid cijfer anagram is van 112, het CV van Yahweh Elohim(26+86=112). We kunnen ook opmerken dat 97 een omgedraaid cijfer anagram is van de factor 79.  Het getal 79 is ook een priem: P23=79. En 23 is het 10de priemgetal. 10 is een composietgetal. De som van deze getallen reeks is: 10+23+79=112, gelijk aan het CV van Yahweh Elohim.  Het lijkt erop dat Yahweh Elohim hiermee het boek Genesis ondertekent.

De totale som van de aantallen van de zes letters gebruikt in Genesis is 42785:

Het aantal van de zes verschillende letters van Yahweh Elohim in Genesis

י

9035

 

ו

8448

 

א

7634

 

ה

6283

6283 is een anagram van 6328=D112

ם

6110

 

ל

5275

 

 

42785

=5x43x199

De vierde letter in deze lijst is de hee met de getallenwaarde 5. De hee komt 6283 maal voor in Genesis. Omdat de hee de getallenwaarde 5 heeft, is de totale waarde: 6283x5=31415, hetgeen gelijk is aan de eerste 5 cijfers van Pi! 6283 is  tevens een cijferanagram van 2368, hetgeen het CV van Jezus Christus in het Grieks is: Ιησους χριστος, 888+1480=2368. 6283 is ook een cijfer anagram van 6328, hetgeen het 112de driehoeksgetal is. En zoals je inmiddels weet is 112 het CV van Yahweh Elohim. Het verschil tussen deze twee getallen is: 6328-6283=45, of 5x9, of de driehoek van 9. De frase 'Yahweh Elohim' heeft in het Hebreeuws 9 letters. Het centrum van deze frase is 5, hetgeen de eerste letter is, de alef, van Elohim, en het woord 'Elohim' heeft 5 letters. De hee heeft de getallenwaarde 5 en we vinden deze letter in het woord 'Yahweh' op positie 2 en 4, en in het woord 'Elohim' op positie 3. De som is: 2+4+3=9.

Elohim

Yahweh

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ם

י

ה

ל

א

ה

ו

ה

י

5

4

3

2

1

4

3

2

1

2+4+3=9

Hieronder nog een afbeelding van het getal 42785. Maar eerst nog even dit: als we de individuele cijfers van 42785 bij elkaar optellen dan is de uitkomst 26, gelijk aan het CV van Yahweh. 4+2+7+8+5=26.

42785=5x43x199

5

43

199

5

43x199=8557

5x43x199=5x8557=42785

De som van het aantal van de zes letters van het alfabet in Genesis die in de woorden/frase Yahweh Elohim worden gebruikt, is 42785

***

Nu zal ik naar het aantal letters kijken in de Tenach(OT). Ook hier vinden we de zes letters van Yahweh Elohim bovenaan in de lijst van de meest gebruikte letters. Ik neem het aantal letters van de Tenach niet al te serieus, want het is bekend dat er kleine verschillen zijn in de Jesaja rollen die in de Qumran grotten zijn gevonden. Zoals gezegd, het zijn slechts kleine verschillen of verschrijvingen. Deze verschillen zullen waarschijnlijk geen verandering brengen in de volgorde van het gebruik van de Hebreeuwse letters. Het kleinste verschil tussen de aantallen van twee letters de worden gebruikt in Yahweh Elohim, is tussen de hee (101953) en de mem (98921). Het verschil is: 101953-98921=3032. Ik denk niet dat als er een correctie nodig is, het de volgorde  in de lijst zal veranderen.  En het verschil tussen het aantal van de zesde letter (lamed) en en het aantal van de zevende letter (resh) is: 88302-68058=20244. Ook hier verwacht ik geen verandering in de rangorde.

We zouden kunnen denken dat omdat Yahweh Elohim heel vaak in de bijbel voorkomt, dat dit de reden is waarom de zes letters van de naam/frase de meest gebruikte letters zijn. Dit is de reden waarom ik special het boek Ester heb onderzocht: het woord Elohim(God) noch de Naam Yahweh(HEERE) zijn in het boek Ester te vinden! Dus de zes letters zullen minder vaak gebruikt worden in dit boek. Echter in het boek Ester vinden dezelfde zes letters als de meest gebruikte letters.

De naam Ester betekent: I die verborgen ben. Dus laten we kijken of we iets kunnen vinden. Het CV van de naam Ester is 661.

Het getal 661 is een hexagram getal, dus nu kunnen we een afbeelding maken voor de naam Ester. 661=(12xD10)+1=(12x55)+1. Maar we kunnen het ook op deze wijze uitdrukken: D31+(3xD10) of 496+(3x55). Het getal 496 (D31) is het derde perfecte getal.

CV van Ester is 661

De naam Ester kan ook met de volle naam van de letters worden geschreven. De uitkomst is dan 1147. De factoren van 1147 zijn: 31x37.

1147 is geen sterren getal, maar als we 661 van 1147 aftrekken, dan krijgen we 486, hetgeen 6x81 is, of 6x92. Nu hebben we de ingrediënten om een afbeelding te maken van het getal 1147:

1147(661+6x81), het CV of Ester (vol)

Maar er zij ook andere manieren om een afbeelding te maken van de factoren van 1147. Het getal kan worden uitgedrukt als 31x37 of als 37x31. Door de andere ordening van de factoren zullen de afbeeldingen enigszins verschillen.

31x37

37x31

De totale som (2410) van het aantal letters alef (812), samech (144), tav (704) en resh (750), in het boek Ester zoals gebruikt in de naam ESTER.

 

De afbeelding voor 241 kan een hexagram zijn met 253 éénheden, min 12 (=6x2), dus de afbeelding kan er zo uitzien:

241

De afbeelding voor 2410 is 10x241, en zoals je waarschijnlijk al weet, 10 is de driehoek van 4:

De som (2410) van het aantal letters: alef (812), samech (144), tav (704) en resh (750), zoals gebruikt in de naam ESTER.

812+144+704+750=2410=10x241

Er zijn echter zeven boeken in de Tenach die niet de zes letters van Yahweh Elohim als eerste zes letters in aflopende volgorde hebben. Maar die zes letters bevinden zich altijd te midden van de eerste negen letters in aflopende volgorde. En zoals gezegd de frase 'Yahweh Elohim' heeft in totaal negen letters. Ik weet niet of er een speciale reden is voor deze afwijking, maar de reden zou kunnen zijn dat door het kleinere aantal letters het gemiddelde nog niet geheel uitgebalanceerd is. Dit is ook zo in bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Genesis.

Echter als je het gemiddelde neemt van de letters van deze zeven boeken, dan zijn de zes verschillende letters van Yahweh Elohim de zes meest gebruikte letters!

Ik heb geen onderzoek gedaan naar de letters van het Nieuwe Testament. Ik heb geen software voor de Griekse tekst. Daarnaast is het niet bekend of sommige boeken van het N.T. oorspronkelijk in het Hebreeuws of het Grieks zijn geschreven.

home               back                                                                                                  next

 

© Frank Colijn, Oktober 2020
.