home

969=3x17x19.

Het getal 969 kan op verschillende manieren in 3D worden uitgedrukt. Allereerst is het een uitdrukking van 3D van D17 zoals ik op de vorige pagina heb laten zien. Om een andere 3D voorstelling van 969 te maken ontbinden we het getal eerst in factoren: 3x17x19. De laatste factor 19 is de basis voor de andere twee factoren (3x17=51) zoals zal blijken.


19                                         6+7+6=19

De figuur die zo ontstaat is een 8-vlak en heeft 19 éénheden. Op ieder van die acht vlakken kunnen we weer een 3D driehoek aanbrengen die uit vier éénheden bestaat. Er worden dus 8x4=32 éénheden toegevoegd. De volgende figuur heeft dan 19+32=51 éénheden:

De derde factor (19) heeft een relatie met de eerste twee (51=3x17). De volgende figuur is opgebouwd uit 19x51 éénheden:


969=19x51

Of het belangrijk is dat we deze 3D figuren maken is moeilijk aan te geven; zeker is wel dat het getal 969 op verschillende plaatsen in de bijbel als codering te vinden is.

terug

©Frank Colijn, 10-04-2008