home

8. Het gebruik van priemgetallen.

Ook tegenwoordig worden priemgetallen gebruikt voor coderingen. Ze worden o.a. gebruikt in militaire toepassingen. Met computers kunnen zeer grote priemgetallen worden berekend; ze zijn al bekend met miljoenen cijfers. Hoe groot het grootste priemgetal is dat in de bijbel wordt gebruikt weet ik niet, maar de eerste drie verzen van de bijbel geven aan dat het 813de priemgetal al bekend was. De afbeelding hieronder laat zien hoe dat verborgen is. Het eerste wat hier opvalt is het feit dat de gematria van de eerste twee verzen alle getallen van 1 tot en met 7 bevat.

Voor de telling van de priemgetallen is het van belang dat we beginnen te tellen met 1 als eerste priemgetal. Immers uit de één komen alle andere getallen voort. En één is alleen door één deelbaar. Ook de 2 moet worden meegeteld. Hoewel dit het enige even priemgetal is, voldoet dit getal aan de definitie zoals ik die gegeven heb. Als we dan zo tellen blijkt de som van de getallenwaarde van Gen.1:1 en Gen.1:2 samen 2701+3546=6247 te zijn, hetgeen de 813de priem is. 813 is de getallenwaarde van Gen.1:3.

 

Dat dit alles toeval is, lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. En het feit  dat de 81ste letter van de bijbel de eerste letter van het 3de vers is, zou  toeval kunnen zijn. Wie zal het zeggen? En als priem 6247 bekend is als het 813de priemgetal, dan moeten de 812 priemgetallen daarvoor ook bekend zijn. En ook hier kunnen we ons weer afvragen: is dit joodse kennis, of door God geïnspireerd en/of gedicteerd? Met dit getal 6247 is bovendien een prachtige mathematisch figuur te tekenen die gerelateerd is aan de Davidsster. De basis van die figuur is de driehoek van 73 met 2701 éénheden en tevens de getallenwaarde van Gen.1:1. Met deze driehoek wordt de Davidsster gebouwd met 3601 éénheden. Aan ieder van de zes punten hiervan vinden we een kleinere Davidsster met 541 éénheden. Dit is het getal van Israël (=30+1+200+300+10=541) Deze ster is opgebouwd door middel van de driehoek van 28, die gerelateerd is aan de 28 letters van Gen.1:1. Deze driehoek heeft 406 éénheden. Met deze driehoek wordt de Davidsster met 541 éénheden gevormd. Ieder van die zes kleine sterren heeft 10x10=100 éénheden gemeenschappelijk met de grote Davidsster. We kunnen dan als volgt het aantal éénheden van de figuur uitrekenen:

3601 + (6x541) - (6x100)=

 

3601+3246-600=6247

Een zevende kleine Davidsster staat in het centrum van de grote ster en valt er in feite mee samen en voegt niets toe aan de telling van het aantal plaatsen. Je zou kunnen zeggen dat hij in rust is. Dit is in feite weer het 6-1 patroon dat in de hele bijbelse schepping aanwezig is.

 

Gematria Gen.1:1+gematria Gen.1:2 is dus: 2701+3546=6247. Als we hier weer de driehoek van 73 met 2701 éénheden (Gen.1:1) uit verwijderen, dan houden we zes losse onderdelen over die samen de waarde 3546 hebben van Gen.1:2. Deze kunnen we weer samenvoegen en we houden dan opnieuw een interessant figuur over. Dit figuur voor het getal 3546 zouden we nooit hebben kunnen vinden, als we niet de route, de logica hadden gevolgd, zoals ik die beschreven heb.

 

We kunnen nu ook onderzoeken of dit figuur een speciale relatie heeft met het tweede vers:

Gen.1 :2

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de watermassa,

en de Geest Gods zweefde over de wateren.

De kern van dit vers is enerzijds dat de aarde nog woest en ongevormd is en anderzijds het zweven van Gods Geest over de wateren. Dit deel van de tekst heeft de getallenwaarde 1369, hetgeen 37x37 is, het kwadraat van 37.

en de Geest Gods zweefde over de wateren.

 

40+10+10+5  10+50+80  30+1  400+80+8+200+20  40+10+5+30+1  8+6+200+6

          65       140     31       708              86        214+6       

1369

 37x37

De Geest Gods is een onderdeel van deze frase: : 86+214=300

 

Samen vormen deze twee figuren de getallenwaarde van de frase: 'de Geest van God is Waarheid', 300+441=741. Dit verband wordt ook wiskundig bevestigd: de som van alle delers van 441, het getal 441 zelf uitgezonderd, is 300.

SD441=1+3+7+9+21+49+63+147=300

(inclusief 441) SD+441=300+441=741

300 is dus het driehoeksgetal van 24. Zie de fig. Deze driehoek is een onderdeel van de elementen waarmee 3546 is gebouwd. De driehoek bedekt een deel van het hexagram 541 met 10x10=100 éénheden. Er blijven dan 441 éénheden over en dat de getalswaarde van het Hebreeuwse ‘ameth’, waarheid. De waarheid is hier als het ware de kroon van de Geest van God. Met deze onderdelen van de samengestelde figuur wordt Gen.1:2 gebouwd:

 

(3x Gods Geest) + (6x waarheid)  

(3x300) + (6x441)

900+2646=3546.

Vanuit Gen.1:2(3546) is op eenvoudige wijze de figuur van Gen.1:3 te construeren. De gematria van Gen.1:3 is 813(=3x271) De figuur hieronder laat zien hoe dat gebeurt.

 

 

Met het getal 813 is ook nog wat aan de hand, het is namelijk 3x271. Drie maal het hexagon 271, de kern van 541, Israël. (Israël, =30+1+200+300+10=541) In Israël plaatst God het licht.

 

Als we nu naar het woord ‘licht’, , gaan in vers drie, dan blijkt deze met de 12de alef van de bijbel te beginnen. De som van de letterplaatsen van deze 12 alefs is 543. Dit is de getallenwaarde van de frase ‘in Israël’(Gen.34:7), =30+1+200+300+10+2=543. In Israël verschijnt het licht, in Israël wordt Christus geboren.

 

De getallenwaarde van Jezus Christus, , is 888+1480=2368. De factoren hiervan zijn 64x37. De som is 64+37=101, de letterplaats waarop het licht (woord 27) in de tekst verschijnt. Daarnaast heeft ook de tekst: IK BEN DIE IK BEN uit Ex.3:14 de getallenwaarde 543: , 21+501+21=543. ( Een mogelijk betere vertaling is: IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN. Zie hier een commentaar voor deze vertaling)

De frase in Openbaringen 2:16 heeft dezelfde getallenwaarde 3546 als Gen.1:2:

met het zwaard van mijn mond

55  308        722       770        1181         510

3546

 

 

   home                                                                                                vorige      volgende

 

 © Frank Colijn 2005
.