home last update 4-03-2008

6. Waarheid.

  =400+40+1=441=3x7x7x3

De getallenwaarde 441 van het woord ‘waarheid’ verschijnt op verschillende wijzen in de bijbel en in getalssystemen. Priemgetallen spelen daarbij een belangrijke rol.

Priemgetallen noem ik getallen die niet kunnen ‘liegen’, omdat ze alleen door zichzelf deelbaar zijn.

Soms word deze stelling met ' deelbaar door zichzelf en door één' geformuleerd. Doch de één verdeelt niets en is daarom eigenlijk geen deler. Doch ook het getal 1 kan alleen door zichzelf gedeeld worden en voldoet daarom toch aan de bovenstaande stelling. In de geest van de wet is één een priemgetal, maar neemt binnen de priemreeks een unieke plaats in. In de wiskunde wordt 1 wel als een deler gezien en daarom hebben priemgetallen daar altijd twee delers en wordt 2 als eerste priemgetal gezien. In mijn visie is dat niet correct.
Ik zal wat verbanden laten zien door middel van de tabel van de Perfecte Priem. Hiertoe maken we eerst een tabel van de eerste 27 getallen (n) die tevens de uitgangsmaat van het Hebreeuwse alfabet zijn:

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Vervolgens maken we een tabel met de eerste 27 priemgetallen(P) Niet iedereen ziet de 1 als eerste priemgetal; ik doe dit wel. Een commentaar op dit item kan je hier vinden.

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

Beide reeksen plakken we tegen elkaar:

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

En zoeken vervolgens ook  in de numerieke reeks (n) de priemgetallen op:

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

De priemgetallen in de P-reeks die worden aangewezen door de priemgetallen uit de n-reeks noem ik Perfecte Priemgetallen (PP). Deze krijgen vervolgens een eigen nummer (nPP). In deze reeks zijn het er precies tien:

nPP

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

9

11

12

13

10

14

15

16

17

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

26

27

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

4

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

Deze tien getallen uit de drie reeksen (3x10)  isoleren we uit de tabel en tellen deze getallen bij elkaar op. De som hiervan blijkt 441 te zijn, het getal van de waarheid:

We kunnen vervolgens deze priemgetallen weer verdelen in  Super Perfecte (3) en Perfecte (7) Priemgetallen. Ik noem de eerste drie priemgetallen ‘Super Perfect’ omdat ze gelijk zijn aan hun plaatsbepalers, oftewel ‘zo boven, zo onder’, zo in de hemel, zo op aarde.

We zien dus dat er drie Super Perfecte priemgetallen zijn. In het Hebreeuws is het woord ‘drie’: , en is in het eerste vers van de bijbel in Gen.1:1 gecodeerd te vinden om de zeven letters, beginnende op de 4de letter (7-3=4). De 3 en de 7 zijn de essentiële elementen waaruit de factoren van de gematria van Gen.1:1 zijn opgebouwd (2701=37x73) Als het vers in een matrix van 7 letters op een rij wordt geplaatst, dan zien we het woord ‘drie’ als centrale as in de tekst verschijnen. Kijken we nog nader naar het woord ‘drie’, dan zien we dat de som van de letterplaatsen 4+11+18+25=58 is. Een en ander is gerelateerd aan de stelling van Pythagoras, zie daarvoor het hoofdstuk Pythagoras. 58 is ook de som van de factoren van het woord ‘waarheid’, :

441=32x72  9+49=58

Zo lijkt de waarheid zich te verbergen in de ‘genen’ van Gen.1:1. Het woord genade, gan, , heeft de getallenwaarde: 50+8=58. Genade is één van de centrale thema’s van de bijbel. Als we het getal 441 met een mathematisch figuur willen uit drukken, kan dat met een rechthoek waarvan de ene zijde 3x3 is en de andere 7x7:

 
441=(3x3)x(7x7)

De omtrek van deze figuur blijkt 112 éénheden te hebben, hetgeen precies de maat is van Jahwe Elohim, , 86+26=112. Hiermee blijkt Jahwe God de waarheid te omvatten en in te sluiten:

 
441 wordt omsloten door 112

Het omsloten deel heeft 441-112=329 éénheden. 329 is de getallenwaarde van het woord (ik) zal borg staan voor hem (Gen.43:9), , 6+50+2+200+70+1=329. Dus: Jahwe Elohim-zal borg voor hem staan=waarheid. Ook in de tabel van Perfecte Priemgetallen wordt 441 door 112 afgesloten. Dit soort parallellen kunnen worden gezien als door God gegeven mathematische werkelijkheden, en worden door de bijbelschrijver(s) regelmatig toegepast. Deze parallel is ook te vinden tussen de priemtabel en het alfabet. Hier wordt door 112, Jahwe Elohim, daar waar de sluitletters beginnen na 22 letters op 23, het alfabet afgesloten. Het doet me denken aan het verhaal van de hof van Eden die na de zondeval van de mens door de engelen van God word afgesloten.

Aangezien er maar 9 cijfers zijn, begint er bij de 10 een nieuwe cyclus. Dit is op de plaats waar de sluitletters beginnen. De tien Perfecte Priemgetallen worden zo in een 9-1 verhouding geplaatst. Omdat de eerste 3 priemgetallen Super Perfect zijn houden we 7 ‘gewone’ Perfecte Priemgetallen over zodat we daar een 6-1 verhouding aantreffen.

 

De Schepping wordt volgens de bijbeltekst in 6 ‘dagen’ geschapen; de 7de dag houd God rust. De som van alle getallen ná de streep, na de 22 is 646. Dit is de getallenwaarde van Elohim met de mem ( ) als sluitletter.

nPP

10+14+15+16+17+23+24+25+26+27+79+83+89+97+101=646

10

14

15

16 

17

n

 sluit mem, =600

23

24 

25

26

27

P

God, Elohim= =600+10+5+30+1=646

79

83

89

97

101

Misschien moeten we hieruit concluderen dat God met de sluitletters de Schepping (het alfabet, de taal) beheerst, en daar uiteindelijk het laatste woord heeft. Ik ben altijd erg voorzichtig met dit soort conclusies, en eigenlijk doe ik het liever niet, maar ergens voel ik dat het die kant uit wijst.

In de priemtabel is nog op een andere manier het getal 441, het getal van de waarheid, te vinden. Daartoe kijken we naar de Super Perfecte Priemgetallen. Dit zijn de eerste drie priemgetallen. Dit is de wereld van ‘zo boven , zo onder’, zo in de hemel, zo op aarde. Dit is de wereld waar de leugen niet mogelijk is. Hier zijn de orde nummers in de reeks steeds gelijk aan het getal dat ze aan wijzen:

nPP

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

9

11

12

13

10

14

15

16

17

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

De som van deze Super Perfecte Priemgetallen en hun orde nummers is:

(1+2+3)+(1+2+3)+(1+2+3)=

6+6+6=

18

Met deze 18 uit de wereld van Super Perfecte Priemgetallen waar de leugen niet mogelijk is, gaan we de priemgetallen tellen; dit zijn immers ook getallen die niet kunnen ‘liegen’. De som van de eerste 18 priemgetallen is:

1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59=441

nPP

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

9

11

12

13

10

14

15

16

17

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

En er doet zich nog een aardig fenomeen voor: in de numerieke reeks van 1 tot en met 18 is de som van de priemgetallen in die reeks gelijk aan het 18de priemgetal: 59

1+2+3+5+7+11+13+17=59

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

=59

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

Priem 18=59

Nu hebben de factoren van de ‘waarheid’, van 441 ook een relatie met het getal 59. De factoren van een getal kunnen namelijk met een 1 worden geschreven. Dat maakt voor de vermenigvuldiging niet uit, maar voor de som van de factoren wel:

441=32x72          441=1x32x72

                        

9+49=58           1+9+49=59

Nu vertegenwoordigt de 1 als factor God. Uit de één komen alle andere getallen voort. Uit God komt de schepping voort; de Schepping waar het onvolmaakte ook een plaats vindt. We zien dat in de reeks ‘n’ van 1 tot en met 18 de som van de ‘onvolmaakte getallen’, de 10 níet priemgetallen 112 is, de maat van Jahwe Elohim, God Jahwe, 86+26=112. Jahwe Elohim neemt als het ware de ‘schuld’ op zich van het ‘onvolmaakte’.

 

 

 

 

1

 

2

 

3

4

5

 

6

 

7

8

9

 

10

 

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

=112

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

P18=59

De som van de ‘gewone’ priemgetallen in de priem reeks is 296, de maat van de aarde, haärets, , 90+200+1+5=296 (woord zeven Gen.1:1): 5+11+17+19+23+31+41+43+47+59=296. 

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

=112

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

=296

Hiermee wordt duidelijk dat God als ‘Jahwe Elohim’ met de Schepping mee naar de aarde gaat en er nauw mee verbonden is. Dit wordt nogmaals bevestigd in de verticale telling van de eerste en tweede groep van 10 getallen.

 

 

 

 

26

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

=112

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

=296

  

 

 

 

37+75=112

 

75+221=296

 

Voor wie 10 maar een willekeurige maat is: de bijbeltekst geeft hiervoor mogelijk een aanwijzing. De eerste keer dat God als Elohim verschijnt in de bijbeltekst is op de 10de letter. Dit is de derde alef van de bijbel. Met de ‘priemsprong’ vinden we drie getallen die samen 112 als som hebben. Priem 10=23 en priem 23=79:

10+23+79=112

Daarnaast is de getallenwaarde van de frase ‘Geest van God’, , met sluitletterwaarde: 646+214=860 of 10x86.

Er is ook nog een ander aardig fenomeen te vinden met de getallenwaarde 441 van het woord waarheid, ‘ameth’. Daartoe zoeken we alle delers van het getal 441:

alle delers van 441zijn:

1, 3, 7, 9, 21, 49, 63 en 147

de som van de delers is:

1+3+7+9+21+49+63+147=300

Waarheid is aan de Geest van God gerelateerd. Nu is de getallenwaarde van de frase ‘Geest van God’, = 86+214=300. De wortel uit 441, uit de waarheid, is 21. De 21ste letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter shien, , de getallenwaarde 300. Het kwadraat is dus 21x21=441= , waarheid.
We hebben gezien dat de som van de eerste 18 priemgetallen 441 is. Ook in het getal 18 is de 21 verborgen. Om dit zichtbaar te maken zoeken we de delers van 18 op. De som van alle delers van 18, de 18 zelf uitgesloten, is: 1+2+3+6+9=21. We zien dan ook dat op de 18de letterplaats van Gen.1:1 de 21ste letter van het alfabet te vinden is, de shien, , de tweede letter van de hemel, ha shamajim, . De hemel herbergt de Geest van God (300). De letterplaatsen van de hemel in Gen.1:1 zijn 17, 18,19, 20 en 21. De som is 95. En dus is de som van de getallenwaarde van de Geest van God en de plaats waar deze zich bevindt: 300+95=395, het CV van de hemel.

Vervolgens doet er zich nog een ander feit voor: de som van alle orde nummers van de 18 priemgetallen, die 441 van ‘waarheid’ vormen, heeft samen mét die 441, de getallenwaarde 703, hetgeen de gematria van de laatste twee woorden van Gen.1:1 is:

En* de aarde= =296+407=703

nPP

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

36+55=  91

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

59+112=171

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

145+296=441

91+171+441=703

of

nPP

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

 

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

          3x18=54

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

 

296+407=703, en* de aarde= =296+407=703

Deze getallenwaarde 703 wordt gevormd door (3x18=)54 getallen. We hebben gezien dat met Gen.1:1 het getal Pi is uit te rekenen en als dit getal parallel aan dit vers geplaatst wordt, dan blijkt dit getal voor Pi correct tot in de hemel te zijn. Voor de laatste twee woorden ‘en* de aarde’ vinden we dan 54. Op deze wijze blijken Pi, de Priemtabel en Gen.1:1 met elkaar geïntegreerd te zijn.

De som van de eerste vijf woorden (In den beginne schiep God de hemel) is 1998. In factoren is dat 54x37. Zo in de hemel zo op aarde. Indien we de factoren van ‘In den beginne schiep God de hemel’ met een 1 schrijven (1x54x37) dan is de som van die factoren: 1+54+37=92. Dit is het correcte getal, de correcte cijfers van Pi op plaats 6 en 7: Pi 3.141592. Zo lijkt Gods schepping van de hemel de oplossing voor de aarde te bevatten.

Voor wie dat wil zou hieruit kunnen concluderen dat de bijbelschrijver mathematische feiten heeft gebruikt om de bijbel te ‘scheppen’. Maar het is evengoed mogelijk dat de schrijver in menselijke zin zich hier helemaal niet bewust van is geweest en de tekst ‘geïnspreerd’ heeft opgeschreven. Wie het weet mag het zeggen.

 

112

  

  

 

296

 

Jahwe Elohim

Gen.2:4 

De aarde

Gen.1:1, woord 7 

Nog een ander aardig aspect is dat God de aarde omvat. De aarde, 296, heeft als factoren (2x2x2)x37. Als we dat als een rechthoek uitdrukken, dan blijkt de omtrek 86 te zijn.

 
8x37=296, omtrek 86

  

    home                                                                                  vorige          volgende

 

© Frank Colijn 2005
.