home laatst bijgewerkt 22-12-2009

2. De sluitletters

In het Hebreeuwse alfabet komen vijf sluitletters voor. In de Nederlandse taal kennen we dat verschijnsel niet, maar in het Hebreeuws hebben een vijftal letters aan het eind van een woord een andere schrijfvorm dan als ze in het midden of in het begin van een woord worden gebruikt.

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abc

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

gematria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ik heb me afgevraagd waarom  er vijf en niet zes of zeven sluitletters zijn, of bij alle letters, zoals wij ook de hoofdletters van iedere letter kennen die we aan het begin van een zin gebruiken (overigens doet het Hebreeuws dit niet). Een mogelijke verklaring heb ik in de cijferreeks van 1 tot en met 9 gevonden, die ook het uitgangspunt van het alfabet is. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

In deze reeks heb ik gezocht naar veranderlijke en onveranderlijke getallen. Dit omdat er een vormverandering optreedt bij de sluitletters en soms ook een waarde verandering. De priemgetallen noem ik onveranderlijk omdat ze alleen door zichzelf kunnen worden gedeeld. De priemgetallen in deze reeks zijn 1, 2, 3, 5 en 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

We zien dat de som van de vijf priemgetallen achttien is: 1+2+3+5+7=18, gelijk aan 2x9, en de som van de vier composiet getallen is: 4+6+8+9=27, gelijk aan 3x9:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9..............................................................9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9.................................18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9......27

 

In de priemreeks zien we dat de 4 als ordenummer voor de vijf niet aanwezig is (vier is immers geen priemgetal), en in de composietreeks is de 4 het enige orde nummer dat aanwezig is en wel voor de negen:

 

Priem Composiet

Priem 1=1

Priem 2=2

Priem 3=3

Priem 4=5

Priem 5=7

Composiet 1=4

Composiet 2=6

Composiet 3=8

Composiet 4=9

In het alfabet wordt de laatste groep van negen door een groep van vier vervangen en ontstaat er een alfabet van 9+9+4=22 letters. Het vierde priemgetal is vijf en deze vijf worden opgenomen in het alfabet:

9+9+4

9

9

4 5

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abc

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ךכ

ל

םמ

ןנ

ס

ע

ףפ

ץצ

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

gematria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

                         5                                      4

18   +4 22 -5 27

Dit zijn de getallen waarmee het alfabet is samengesteld. Het alfabet van 27 letters wordt opgebouwd uit 3x een groep van 9 getallen en de eigenschappen van die 9 getallen vertellen hoe die 27 moeten worden ingedeeld. 27 is het 17de composietgetal. In het alfabet vinden we 17 onveranderlijke letters en 5 veranderde dubbele letters. 17 gewone letters en 5 letters met een sluitlettervorm, samen 22 letters. (Nb.In Gen.17:5 krijgt Abraham de hee, ה, de 5 in zijn naam)

Nu de sluitletters zijn opgenomen in het alfabet is het de tav, ת, de 22ste letter, die het alfabet afsluit. Als we de oorspronkelijke posities van de sluitletters 23, 24, 25, 26 en 27  steeds twee aan twee bij elkaar optellen dan is de som 400, gelijk aan de getallenwaarde 400 van de tav. De tav is de vierde in de derde groep van negen. De vier is verbonden met de vijf; het vierde priemgetal is immers vijf. De activiteit van het tot voltooiing komen wordt door de vermenigvuldiging van de kwadraten van vier en vijf uitgedrukt:

42 x52=16x25=400=ת

          De som van de numerieke plaatsen van de sluitletters, steeds twee aan twee bij elkaar geteld, is 400, gelijk aan de getallenwaarde 400 van de tav die het alfabet afsluit.

        400        
      196 204      
    96 100 104    
  47 49 51 53  

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abc

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

gematria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

  9 9 4 5

De sluitletters zijn nu herplaatst, maar waarom op de posities 11, 13, 14, 17 en 18? Ook hier blijkt weer een berekening aan ten grondslag te liggen. Om dit zichtbaar te maken moeten we eerst de priemgetallenreeks uitrollen langs het alfabet. Het 22ste priemgetal blijkt 73 te zijn. Het is de tav, , die het alfabet afsluit:

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abc

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ךכ

ל

םמ

ןנ

ס

ע

ףפ

ץצ

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

priem

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

Tellen we nu de positie nummers van de vijf herplaatste sluitletters dan blijkt dat ook 73 te zijn:

11+13+14+17+18=73

Maar er zijn andere combinaties mogelijk om tot de som 73 te komen, waarom juist deze vijf letterplaatsen? De verklaring zit mijns inziens in de priemgetallen reeks. Als we daar het 11de , 13de, 14de, 17de en 18de priemgetal tellen, respectievelijk 29, 37, 41, 53 en 59, dan is de som:

29+37+41+53+59=219

219=3x73

We zien dat de som van de priemgetallen die corresponderen met sluitletter plaatsen, een drievuldigheid van 73 als resultaat heeft. Deze drievuldigheid is ook een onderdeel van de opbouw van het alfabet. Deze wordt immers ook met drie groepen van negen cijfers/letters gebouwd. En deze drievuldigheid is ook een wezenlijk onderdeel van de bijbel. Ook in allerlei mathematische werkelijkheden speelt de drie een rol. In de loop van mijn verhaal zal dit nog duidelijker worden.

Som van de letterplaatsen sluitletters is 73:

11

+

13

14

+

17

18

=

73

 

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abc

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ךכ

ל

םמ

ןנ

ס

ע

ףפ

ץצ

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

gematria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

priem

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

Som van de priemgetallen op de positie van de sluitletters:

29

+

37

41

+

53

59

=

219

.................

...............219=3x73

Ook van de letterplaatsen van de herplaatste sluitletters kunnen we twee aan twee een driehoekstelling maken tot we één getal overhouden. De som hiervan is dan 233. Het verschil in de basis is 125-73=52. Het 52ste priemgetal blijkt 233 te zijn.

 

 

 

 

233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

 

204

 

 

 

 

 

 

 

51

 

58

 

66

 

 

 

 

 

 

 

96

 

100

 

104

 

 

 

 

 

24

 

27

 

31

 

35

 

 

 

 

 

47

 

49

 

51

 

53

 

 

 

11

+

13

+

14

+

17

+

18

=

73

 

23

+

24

+

25

+

26

+

27

=

125

ךכ

 

םמ

 

ןנ

 

ףפ

 

ץצ

 

 

 

ך

 

ם

 

ן

 

ף

 

ץ

 

 

233 is de getallenwaarde van de boom des levens, waarbij het deel des levens of het leven de getallenwaarde 73 heeft. 73 is ook de getallenwaarde van het woord chokmah, wijsheid.

עץ החיים

233

de boom des levens

Gen.2:9

החיים

73

des levens, het leven

Num.17:13

אור יהוה

233

licht van Jahwe

Jes.2:5

חכמה

73

wijsheid

Ex.28:3

Het alfabet en daarmee het geschreven woord kan tot een boom des levens worden. Dit wordt niet alleen door deze sluitletter constructie uitgedrukt, maar ook in de basis van het alfabet van 22 letters: 9-9-4 of:

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)+(1+2+3+4+5+6+7+8+9)+(1+2+3+4)=45+45+10=100

Het alfabet is een compositie van getallen. Het 100ste composietgetal is 133; samen zijn zij: 100+133=233. Het alfabet waarmee het Woord van God wordt geschreven is een boom des levens.

Voor wie dit een te snelle conclusie is, zal ik laten zien hoe ook het eerste vers van de bijbel gebruik maakt van deze constructie.

Het eerste vers van de bijbel beschrijft de schepping van de dualiteit. De wereld van de tegendelen. Het scheppen van hemel en aarde. Het vers begint dan ook met de letter beth, ב, een twee. De letter beth heeft de symbolische betekenis van tent of huis. De wereld van tegendelen is ons huis. Met woord zeven, de aarde, komt die dualiteit tot voltooiing. Het woord de aarde, , sluit het eerste vers af.  Dit kan dan als 27 worden uitgedrukt. 27=2x2x2x2x2x2x2=128. (Nb. ook de 7de letter van Gen.1:1 is een beth, een 2) Het 128ste composietgetal is 168. Samen is de som: 128+168=296. Het getal 296 is gelijk aan het CV van woord zeven, de aarde, , 90+200+1+5=296. Overigens is composiet 233=296. Ik kan niet genoeg benadrukken dat Gen.1:1 de genetische codes bevat voor mathematische structuren die we ook elders in de bijbel vinden.

Gen.1:1

2x2x2x2x2x2x2=128

2x2x2x2x2x2=64

2x2x2x2x2=32

2x2x2x2=16

2x2x2=8

2x2=4

2

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

א

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

90

200

1

5

400

1

6

40

10

40

300

5

400

1

40

10

5

30

1

1

200

2

400

10

300

1

200

2

296

407

395

401

86

203

913

2701

Composiet 128=168.....128+168=296=הארץ

***

Er is ook nog een andere mogelijke benadering te vinden met het driehoeksgetal van 5. Dit getal is 1+2+3+4+5=15. Dus de driehoek van 5 heeft 15 éénheden. Waar de driehoek van 4 een enkelvoudig zwaartepunt (5) heeft, zijn er bij de driehoek van 5 drie éénheden die het centrum van die driehoek vormen. De som daarvan is  5 + 8 + 9 =22. De som van de 'hoekstenen' is 1+11+15=27, en de som van de individuele cijfers van die hoekstenen is 1+(1+1)+(1+5)=9 (voor meer informatie over driehoeksgetallen zie hoofdstuk 5)

 

D4                           D5                                 D6     

Het zwaartepunt van de driehoek van 4 is 5. Daarnaast is het vierde priemgetal vijf. Dit is een relatie die in het Getallen Universum bestaat. Als we nu de eerste vier priemgetallen tellen dan is de som 11 (1+2+3+5=11) en de som van de eerste vijf priemgetallen is 18 (1+2+3+5+7=18). Dit zijn de positie nummers van de eerste en de laatste sluitletter, van de kaf (ך) en de tsadee (ץ). De andere drie sluitletter plaatsen kunnen we met de getallen in het zwaartepunt van de driehoek van vijf vinden:

 5 + 8 =13 (ם, mem),  5 + 9 =14 (ן, nun) en  8 + 9 =17 (ף, peh).

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abc

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ךכ

ל

םמ

ןנ

ס

ע

ףפ

ץצ

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

De eerste en de laatste zijn samen 11+18=29 (Nb.priem 11=29). De drie sluitletter plaatsen er tussen zijn samen: 13+14+17=44. Als je nu de composietgetallen tabel raadpleegt dan zie je dat het 29ste composietgetal 44 is. Het moge duidelijk zijn dat de constructie van het alfabet niet willekeurig is. Er zijn nog wel meer wiskundige relaties en mogelijkheden, maar ik denk dat de lezer wel even genoeg heeft aan deze uitleg.

De bijbelschrijver(s) hebben het huidige Hebreeuwse alfabet gebouwd met behulp van priem en composietgetallen en niet te vergeten de driehoeksgetallen. Maar we moeten ons realiseren dat in het Oud Hebreeuws de sluitletters niet voor kwamen. Deze letters zijn pas bij het Laat of Modern Hebreeuws aan het alfabet toegevoegd. De Tenach of het Oude Testament  bestond toen al grotendeels voor zover ik weet.

 

home                                                                                                vorige         volgende

 

© Frank Colijn 2005
.