home  2005   last update 27-09-2007

17. Drie-Zeven, 3/7.

3/7=0.428571.428571.428571.428571.428571.428571….

We hebben gezien dat Gen.1:1 de getallenwaarde 2701 heeft, hetgeen 37x73 is. Beide getallen zijn een combinatie van de 3 en de 7. Nu heeft de Bijbelschrijver deze getallen ook met Equidistance Letter Sequence (ELS) in Gen.1:1 gecodeerd. Het woord drie, , is om de zeven letters te vinden in het vers, daarmee wordt de code 37x73 ook weer bevestigd. Zo zijn er altijd meerdere ‘getuigen’ te vinden die een codering bevestigen.

Al deze coderingen stimuleren me om verder te zoeken. In dit geval heb ik naar andere mogelijke mathematische combinaties van de 3 en de 7 gekeken. De eenvoudigste mogelijkheden zijn: de som, de vermenigvuldiging en de deling:

3+7=10

3x7=21

3/7=0.428571.428571.428571.428571.428571.428571…

De deling geeft een oneindig repeterend getal: 428571. Met deze laatste wil naar de tekst gaan. Letter 428571 is de tiende (3+7=10) jod ( ) in 1Sam.26:21.

Nu is deze 10de jod de 71ste letter in het vers. 71 is het 21ste priemgetal. Een priemgetal drukt de ‘waarheid’ van een getal uit, dus 71 is de waarheid van 21 (of 3x7). Zo wordt letter 428571 vast gepriemd in de tekst van 1Sam.26:21.

 

Ook wil ik nog even nader naar de 10 jods kijken. Als we daarvan de letterplaatsen in het vers tellen heeft dat als resultaat:

2+14+20+25+42+49+52+54+57+71=386 

Het is inmiddels bekend dat 386 het getal van Jezus/verlosser is. Maar voor ik daar mee verder ga, zal ik nog een paar dingen laten zien betreffende de letterplaatsen reeks van deze 10 jods.

De som van alle individuele cijfers van de getallen van de reeks is een soort driehoekstelling waarvan de uitkomst gelijk is aan het laatste getal 71:

2+(1+4)+(2+0)+(2+5)+(4+2)+(4+9)+(5+2)+(5+4)+(5+7)+(7+1)=71

De priemgetallen in de reeks zijn het eerste en het laatste getal: 2 en 71, samen 73:

2+14+20+25+42+49+52+54+57+71=73

En in de reeks van tien zijn er 3 getallen die door 7 deelbaar zijn en dus zeven die niet door zeven deelbaar zijn:

2+14+20+25+42+49+52+54+57+71=105(=15x7 of 1x3x5x7)(105=D14)

7       -        3

In de reeks zijn er tevens 3 getallen die door 3 deelbaar zijn en dus zeven die niet door drie deelbaar zijn:

2+14+20+25+42+49+52+54+57+71=153(=D17)

7       -        3

Maar laten we weer terug keren naar de som van de tien jods. Omdat deze som 386 is, heb ik vanaf de tiende jod of letter 428571 gezocht naar een ELS van Jezus/verlosser: . Deze is te vinden en wel met de kleinste ELS 6832. Dit is een cijferanagram van 2368, de getallenwaarde van het Griekse ‘Jezus Christus’: . En natuurlijk vraag ik mij ook af  waarom een anagram, waarom niet gewoon een ELS van 2368. Het is niet zo eenvoudig om daarop een antwoord te geven zonder te speculeren. Bovendien komt Jezus met ELS 6832 in de Tenach 65x voor. Ik heb ze niet allemaal geanalyseerd, maar me vooral geconcentreerd op deze code met de specifieke beginletter 428571(3/7).

Letter 428571 is de 46051ste jod in de bijbel. Dit getal is een priemgetal en kan daarom niet in factoren worden ontbonden. 46051 is het 4766ste priemgetal. Dit getal kan wél in factoren worden ontleed: 4766=1x2x2383 1+2+2383=2386. Ook dit getal is een cijferanagram van 2368, Jezus Christus. Dit cijferanagram is een spiegeling van ELS 6832: 6832 – 2386. Dit getal 2386 is een heel bijzonder anagram. Het is namelijk de som van Eva2+Adam2, 2+2 =192+452= 361+2025=2386. Een kwadraat drukt het tot voltooiing zijn gekomen van een getal uit. Dus Eva in haar voltooiing plus Adam in zijn voltooiing drukken de mens in zijn voltooiing uit. Het zijn Adam en Eva die ongehoorzaam zijn geweest aan God, falen tegenover God. Het is goed mogelijk dat hiermee in deze tekst het menselijk falen van Saul wordt uitgedrukt. Hoewel Saul in het vers een bekentenis doet van zijn verraad tegenover David, en tot inkeer lijkt te komen, blijkt uit het vervolg van het verhaal dat dit alles niet echt uit zijn hart komt.  Met Saul loopt het dan uiteindelijk ook niet goed af. Mogelijk dat daarom het woord Jezus/verlosser met het cijferanagram 6832 (ELS) is gecodeerd en de eerste letter daarvan, de jod, met een versleutelde 2386.

Indien we de coderingen in 1Sam.26:21 accepteren, met name die van de indeling met de 10 jods, dan legt letter 428571 het aantal letters vast tot en met die letter. Daarmee wordt dan dus  aangegeven dat het aantal letters van de Torah, Jozua, Rechters tot en met 1Sam.26:21 nog volledig intact is. Hierbij wordt de volgorde van de oorspronkelijke Joodse canon van de geschriften gevolgd. Sommige vertalingen plaatsen het boek Ruth nog tussen Rechters en 1Sam. Dit is echter niet correct. De oorspronkelijke Joodse canon doet dit niet. Het is van belang om dit vast te stellen, omdat het anders niet mogelijk is om coderingen te accepteren die over de verschillende boeken heen gaan.

Met de gematria van 1Sam.26:21 is nog wat eigenaardigs aan de hand. De getallenwaarde van het vers is 5329, hetgeen 73x73 is. Met het getal 5329 is een mooi mathematisch figuur te tekenen dat op de Davidsster is gebaseerd. De basis van de figuur is de driehoek van 73=2701, het getal van Gen.1:1. Hiermee wordt de centrale Davidsster gemaakt (3601) Aan ieder van de zes punten van die ster plaatsen we een Davidsster met de maat 337. Dit getal is de maat van de frase: ‘God spreekt’: , 86+251=337. Maar 337 is ook de maat van de naam Saul: , 30+6+1+300=337. Het merkwaardige is echter dat God niet met Saul spreekt:

 

1Sam.28:6 En Saul vroeg Jahwe, maar Jahwe antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.

De ster 337 heeft de driehoek van 22 als uitgangspunt. Dit is frappant want het 22ste priemgetal is 73 en is daardoor gerelateerd aan de centrale Davidsster die de driehoek van 73 als uitgangspunt heeft. Op de plaats waar deze Davidssterren met elkaar verbonden zijn (7x7 is gemeenschappelijk) kunnen we een ster met 73 plaatsen vinden.

We kunnen als volgt het aantal plaatsen van de figuur uitrekenen: 

3601+(6x337)-(6x49)=3601+2022-294=5329

73x73

 

Relatie tussen Gen.1:1 en 1Sam.26:21

vers

Gen.1:1

1Sam.26:21

gematria

2701

5329

factors

37x73

73x73

code 3 en 7

drie ELS 7

3/7=0,428571

D73=2701

 

Een ander opvallend fenomeen vinden in de namen van de generaties. De derde generatie vanaf Adam is Enos, zoon van Seth (Gen.5:6). De naam Enos, , betekent 'sterveling' en heeft de getallenwaarde 357. De zevende generatie is Hanoch (5:18), en zijn naam betekent 'wandelt met God'. De getallenwaarde van zijn naam is 84. Dus generatie 3 + generatie 7, is Enos+Hanoch, de sterveling die met God wandelt, 357+84=441, het CV van ameth, , waarheid of 32x72. Het is de waarheid die ons met God doet wandelen. Aan beide namen zit nog een ander aspect. Als we voor de cijfers van 357 de CV's van woordnummers invullen vinden we: woord 3+woord 5+woord 7, God+de Hemel+de Aarde, ++, 86+395+296=777. Drie zevens of 3x7x37. Voor Hanoch, 84, vinden we: woord 4+woord 8, 'eth'+en de aarde, +, 401+302=703. Samen is dat 777+703=1480, het CV van Christus, . Dit is wederom een 'vingerafdruk' van Jezus. Het aantal letters van de woorden 3-5-7 en 8-4 is:

(5+5+4)+(5+2)=

14+7=21 of 3x7

 

som van de woordnummers:

3+5+7+8+4=27

of

3x3x3

 

 

  home                                                                                          vorige       volgende

 

© Frank Colijn 2005
.