home  2005 update 27-09-2008

14. De mem.

De mem is de dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Mem heeft de betekenis van ‘water’ en is van het woord majim, , afgeleid. De getallenwaarde van de mem () is 40, maar omdat de letter ook als sluitletter wordt gebruikt kan de letter in die vorm () de getallenwaarde 600 hebben, maar meestal wordt 40 als waarde gebruikt.

40=23x5 of 8x5

8+5=13

8 en 5 zijn respectievelijk de grondgetallen van Jahwe (262+6=8) en Elohim (868+6=141+4=5) De som van 5 en 8 is 13, en de vermenigvuldiging is 40. De 13de letter van het alfabet heeft de getallenwaarde 40

Alle mogelijke delers van 112 (Jahwe Elohim)

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

som

delers

1

2

4

7

8

14

16

28

56

136

5x8=40

De mem is de enige letter in het alfabet waar dit mathematische fenomeen zich voor doet. Waarschijnlijk heeft deze letter daarom een speciale betekenis. Je zou hem ‘heilig’ of ‘volmaakt’ kunnen noemen. Het is de beginletter van het woord ‘messias’, de gezalfde, . De gezalfde is de verlosser die voor ons opstaat, de gavel, : 30+1+6+3=40 (Jes.59:20).

De 13de en de 24ste letter worden door God en Zijn Naam met elkaar verbonden door middel van driehoeksgetallen:

מ

ם

D13

 

+D14+D15+D16+D17+D18+D19+D20+D21+D22+D23+

 

D24=

 

91+105+120+136+153+171+190+210+231+253+276+300=

 

2236

 

 2236=86x26= x

Het getal 2236 is 26x86, God x Zijn Naam= x . Dit drukt Gods activiteit uit of verbinding met de mem, met letter 13, , en letter 24, .

D13+D24=91+300=391.

Het getal 391 is het CV van Jezus, Jehoshua, als de hee aan de naam Jeshua (386) is toegevoegd, net zoals de hee is toegevoegd aan de naam Abram, zodat zijn naam Abraham werd.

Jezus= יהושע =70+300+6+5+10=391

Delers van 391 zijn 17 en 23.....17+23=40

2236D13.....D24

Ook  is het interessant dat de som van de opeenvolgende getallen van 5 tot en met 8 het getal 26, het CV van , Jahwe als resultaat heeft:

5+6+7+8=26

Als we deze vier getallen nog een andere bewerking geven dan is het resultaat 1680, het CV van een schrijfwijze van Christus zoals die in Hand. 28:31 voorkomt:

5x6x7x8=1680
Christus=Χριστου=600+100+10+200+300+70+400=1680

De waarde van de mem als sluitletter, van de 24ste letter,  is 600; in factoren is dat:

600=1x23x3x52

1+8+3+25=37

Het wezen van de 24ste letter is dus:

600 37

 

Plaats x wezen:

24 x 37

888

, Jezus, verlosser.

Nu is 37 het 13de priemgetal. De waarheid (=priem) van 13 is dus 37. Op plaats 13 worden de en de samengevoegd. De som van de letterplaatsen van de mem (13) en sluitmem (24): 13+24=37. De waarde van de mem is op de 13de plaats: 40.

Waarheid x waarde:

37 x 40

1480

, Christus, de gezalfde.

Het woord ‘veertig’ is in het Hebreeuws: arbajim, =40+10+70+2+200+1=323 (Gen.5:13)

323=1x17x19

1+17+19=37

We zien dat het wezen van het woord ‘veertig’ 37 is. De betekenis of waarde x het wezen is ook hier 40x37=1480, het getal van Christus. De som van de letterplaatsen in het alfabet is 13+24=37, en de som van de letterwaarden van de mem en de sluitmem is 40+600=640.

Plaats x waarde:

37x640

23680

 

10x , Jezus Christus, 2368.

De veertig, de mem is het water, het Levenswater dat God ons bij monde van Jezus te drinken geeft. Het is ook Jezus die over de wateren naar zijn leerlingen loopt (Mat.14:25, Joh.6:19) We zien ook dat Jezus in het 40ste bijbelboek verschijnt: Mattheus. De bijbel heeft 66 boeken, waarvan 39 in het OT en 27 in het NT. Derhalve is het boek Mattheus het 40ste boek van de bijbel. Hier verschijnt Christus als mens in de bijbel. De betekenis van de naam Mattheus is: Gods gift.

De waarheid van 40 wordt uitgedrukt door het 40ste priemgetal hetgeen 167 is. De som van deze twee getallen is: 40+167=207. Dit is het getal van het licht, , 200+6+1=207. In Johannes 8:12 vertelt Jezus dat hij dat licht is: Een ander maal richtte Jezus het woord tot hen, en sprak: Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens bezitten. Het licht verschijnt met het 27ste woord van de bijbel in Gen.1:3; de 27ste composiet is 40.

Vervolgens blijkt de 40ste composiet 57 te zijn; de som is 40+57=97. Dit is het 26ste priemgetal, het getal van Jahwe. Priem 97 drukt de waarheid van 26 uit. Deze waarheid van Jahwe wordt door het leven van Jezus weerspiegeld. Het 97ste palindroom getal is 888, het getal van , Jezus.

Een andere aanwijzing dat Jezus gerelateerd is aan de mem, is te vinden in het aantal mem’s dat in de Torah te vinden is. De Torah is het kernboek (of 5 boeken) van de bijbel. Hierin staan 25090 mem’s. In factoren is dat:

25090=2x5x13x193

(5x13)

x

(2x193)

65

x

386

 

x

Adonai

x

Jeshua

Heere

x

Jezus

De eerste mem van de Torah is letter 14. Het is laatste letter van de eerste maal dat Elohim in de tekst verschijnt. De laatste mem in de Torah is letter 304791. Het is hier de eerste letter van Mozes, die geacht wordt de schrijver te zijn van de Torah, hoewel hij de laatste verzen betreffende zijn dood onmogelijk zelf geschreven kan hebben. Samen zetten God en Mozes hun handtekening onder de Torah:

God - Mozes

letter 14+304791=304805

304805 is het aantal letters van de Torah. Dit zelfde fenomeen doet zich ook voor bij de resh, . Deze letter heeft de betekenis van ‘hoofd’. De eerste en laatste resh zijn respectievelijk: letter 2 en letter 304803, de centrale letter van Israël, . God begint met Israël, berashit Israël, . Ook de hee, , ‘het venster’,  kent dit fenomeen: de eerste hee is letter 12, de laatste hee is letter 304793:

God - Mozes

letter 12+304793=304805

God geeft door middel van Mozes, Israël en de Torah een venster, een blik, op Zijn plannen.

   

home                                                                                              vorige        volgende

 

© Frank Colijn 2005
.