home  2005

11a. Gematria hoofdstuk 1.

Naast de structuur van het aantal letters, woorden en verzen zijn er in het eerste hoofdstuk ook structuren in de gematria te vinden. Maar die structuren zijn veel complexer. Aan iedere structuur kan wel een hoofdstuk gewijd worden. In dit hoofdstuk een overzicht van de gematria van de 31 verzen van het eerste hoofdstuk:

De som van de gematria van de 31 verzen is 100099, hetgeen 31x3229 is. Van 3229 heb ik grafische voorstelling gemaakt, gebaseerd op de Davidsster. De centrale ster wordt gebouwd met de driehoek van 43. We kunnen ons realiseren dat de factoren van 86, van God, 2x43 of 43+43 zijn. Ook is de gematria van het eerste vers 86 berekend met gematria Katan. Daar worden hemel en aarde gemaakt. In feite wordt in Gen.1:1 heel de Schepping gemaakt. De 30 verzen die er op volgen geven een indruk hoe God die schepping indeelt. De driehoek van 43 is 946, en is het CV van de frase:

in de dag dat Jahwe Elohim maakte (Gen.2:4), , 86+26+776+58=946

de Geest (Mat.10:20), το πνευμα, 370+576=946

Door middel van het spreken schept God (Jes.48:13.......Ik sprak en zij ontstonden.) En dat doet Hij gedurende ‘zes dagen’.

God spreekt in de eerste instantie door middel van het Hebreeuwse alfabet, het alfabet met 22 letters. De Davidsster met 337 éénheden vertegenwoordigt het ‘spreken van God’: =86+251=337. Zes ‘dagen’ spreekt God. Zes sterren van 337 worden verbonden met de grote ster van 1261 éénheden. Deze zes worden ieder verbonden met de grote ster door 9 éénheden, dus samen 6x9=54 éénheden. We kunnen nu het aantal eenheden van de figuur uitrekenen:

1261+(6x337)-(6x9)=1261+2022-54=3229

Overigens is 3229 het 73ste priemgetal met grondgetal 7 (.....3229.....3+2+2+9=16.....1+6=7) Ik kan op dit moment nog niet precies aan geven waarom het steeds 9 éénheden zijn die de verbinding vormen. Mogelijk speelt de 9 als uitgangspunt van het alfabet een rol. Ook de volgende berekening kan een mogelijke reden zijn: 1261-(6x9)=1261-54=1207. Dit getal is een cijfer anagram van het scheppingsgetal 2701.

Maar mogelijk hebben de (6x9)54 éénheden een relatie met de uitkomst van de berekening van Pi met behulp van Gen.1:1. Maar ook kan de telling van 4 en 5 Perfecte Priemgetallen een rol spelen. Het is ook niet uit te sluiten dat deze beide onderwerpen een relatie met elkaar hebben. De tijd en meer onderzoek zal het leren.

  31 31

De bijbel kent God als Elohim, als een meervoudige persoonlijkheid (...laten wij de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis...Gen.1:26) De enkelvoudige vorm is El, =30+1=31. Als getal kan 31 voorgesteld worden als een hexagon of hexagram met 37 éénheden, waaruit de zes hoekplaatsen zijn genomen. Misschien houdt God zo de 31 verzen van Gen.1 van de zes scheppingsdagen bij elkaar, als een éénheid. Hier de grafische voorstelling van de gematria van het eerste hoofdstuk: 31x3229=100099:

***

We hebben God als Elohim leren kennen. De getallenwaarde van 'de Almachtige', ο παντοκρατωρ, is 1892 (Openb.1:8). Dit getal 1892 is op het getal 86 van Elohim gebaseerd: 86=2x43 of 43+43.....D43+D43=946+946=1892:

D43=946  

 

 

 

 

 

 

 

 

+

D43=946

de Almachtige

1892=22x86

Openb.1:8: Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt God de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Het midden tussen 1 en 43 is 22. Zo kunnen we de driehoek van 22, onderste boven, in de driehoek van 43 plaatsen. D22=253.

  1 43

Centrum 43=22

  

 

D22=253                                  D22=253  

 + 

253+253=506

 

 

506=1x2x11x23

Joh.1:41: Hij trof het eerst zijn broeder Simon aan en zei tot hem: Wij hebben de Messias gevonden dat is, vertaald: de gezalfde Christus

De som van alle mogelijke delers van 506, het getal 506 zelf uitgesloten, is: 1+2+11+22+23+46+253=358, gelijk aan het CV van het Hebreeuwse Messias: =8+10+300+40=358.

Zo vinden we dus een wiskundige link tussen 358 en 506, respectievelijk het CV van de Messias in het Hebreeuws en Messias in het Grieks.

home                                                          vorige             volgende

 

© Frank Colijn 2005
.