home

1. Tellen met het alfabet

Als we gaan tellen met het Hebreeuwse alfabet, dan is het handig als we iets van getallen en het alfabet weten. Zoals we tegenwoordig met getallen werken, zijn er in principe maar negen cijfers. Daarmee worden alle andere getallen gevormd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

De nul heeft geen zelfstandige functie. Nul appelen is niks. De nul is dus in principe geen getal, maar een hulpmiddel. Met deze negen getallen worden in de eerste instantie de letters geteld:

Deze manier van tellen heet: gematria Katan. Zo zien we dat er 3x9 dus 27 lettertekens zijn in het Hebreeuwse alfabet. Vervolgens worden nullen toegevoegd om een onderscheid aan te brengen tussen de letterwaarden:

Gematria Ragil is de meest gebruikte gematria. Doch het is nog iets ingewikkelder, omdat het Hebreeuws vijf sluitletters kent. Deze worden aan het eind van een woord gebruikt, zoals wij hoofdletters gebruiken aan het begin van een zin. Deze letters hebben soms een eigen getallenwaarde, maar meestal niet.

Deze vijf sluitletters staan aan het eind van het alfabet gegroepeerd:

De sluitletters worden bij de normale letters geplaatst waarvan ze zijn afgeleid, en hebben in de meest gebruikte gematria Ragil dezelfde getalswaarde. Op deze sluitletters ga ik in hoofdstuk 2 dieper in. Uiteindelijk ziet het hebreeuwse alfabet er zo uit. De 27 letters hebben nu 22 getalswaarden.

Nu we weten hoe de getallenwaarde van het alfabet is opgebouwd, kunnen we met deze kennis de bijbeltekst benaderen. Dat doen we bij het begin: Genesis 1:1. Overigens is de schrijfrichting van het Hebreeuws van rechts naar links:

Gematria Ragil Gen.1:1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

  

  

  

  

 

  

  

90-200-1-5

400-1-6

40-10-40-300-5

400-1

40-10-5-30-1

1-200-2

400-10-300-1-200-2

296

407

395

401

86

203

913

2701

Het woord God is in het Hebreeuws: Elohim= =40+10+5+30+1=86. Dit is zo met de gematria Ragil, die altijd gebruikt wordt, tenzij anders vermeld.

God=Elohim=86

God is het uitgangspunt van de Schepping. Eerst worden de negen getallen geschapen. Met de geschapen getallen vertelt God hoe het gaat met de Schepping. Daarom benaderen we het openingsvers van de bijbel met gematria methode Katan, de eenvoudige methode met 3x de getallen van 1 tot en met 9:

Gematria Katan Gen.1:1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

  

  

  

  

  

   

9 - 2 - 1 - 5

4 - 1 - 6

6 - 1 - 4 - 3 - 5

4 - 1

6 - 1 -  5  - 3 - 1

1 - 2 - 2

4 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2

17

11

19

5

16

5

13

17+11+19+5+16+5+13=86

De negen geschapen getallen geven aan dat God het uitgangpunt van de Schepping is. De som van de zeven woorden van Gen.1:1 is: 17+11+19+5+16+5+13=86. Uit 86, uit God komt alles voort of anders gezegd: in den beginne God. Met de normale gematria, gematria ragil, het gebouwde alfabet met 22 letters, is de getallenwaarde van woord 1 en woord 3 van Gen.1:1 samen:

‘In den beginne God’=   =(40+10+5+30+1)+(400+10+300+1+200+2)=86+913=999.

Deze drie negens drukken het uitgangspunt van het alfabet uit, waarmee het Woord wordt gevormd. Immers in Joh.1:1 staat: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God(delijk). 999 in factoren is 27x37. De 27 (of 3x9 of 3x3x3) staat voor de 27 éénheden (letters) die het Hebreeuwse alfabet telt. Het Hebreeuwse woord betekent ‘enige of éénheid’ en heeft de getallenwaarde 37:

éénheid==5+4+10+8+10=37

Zevenentwintig éénheden vormen het uitgangspunt van het alfabet. De sluitletters die uit het alfabet worden genomen, worden weer herplaatst en met het alfabet van 22 letters samengevoegd. Het woord ‘samen’ is in het Hebreeuws: (Deut.33:5)

Samen== 4+8+10=22

Beide woorden en zijn afgeleid van het stamwoord echad,, één.

Één= = 4+8+1=13

In de wereld van getallen is het 13de priemgetal 37 en het 13de composietgetal 22. Één en ander geeft aan dat getal en taal nauw met elkaar verweven zijn.

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Priem

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

61

67

71

73

79

83

89

97

101

Composiet

4

6

8

9

10

12

14

15

16

18

20

21

22

24

25

26

27

28

30

32

33

34

35

36

38

39

40

Het Hebreeuwse alfabet en de bijbel zijn bepalend hoe onze samenleving zich heeft ontwikkeld. Het Hebreeuwse alfabet begint met de letters: alef en beth. Aan de klank horen we al dat hier ons alfabet van afstamt. De Grieken hebben dit ca.1200 v Chr. overgenomen en hebben er alfa en bèta van gemaakt. De samenvoeging van die eerste twee letters, , ab, betekent 'vader'. Het Hebreeuwse alfabet is als het ware de vader van ons alfabet. Ik denk dat het belangrijk is dat we meer inzicht verkrijgen in de oorsprong van de taal en cultuur. Onze schrijftaal en onze normen en waarden zoals we die kennen, zouden er niet zijn geweest als we de bijbel niet hadden gehad. Veel mensen zeggen 'ik bepaal zelf wel wat goed of slecht is', maar realiseren zich daarbij niet hoe diep onze cultuur en onze normen in de bijbel en de Joodse cultuur geworteld zijn. De vernietiging van de Joden in de tweede wereld oorlog heeft dan ook veel te maken met het vernietigen van de wortels van onze cultuur. En waarschijnlijk met een jaloezie jegens datgene wat groter is dan wij. En als je mij vraagt 'geloof je in God' dan antwoord ik: "vertel me wie of wat God is, dan zal ik je vertellen of ik er in geloof". Het begrip 'God' is veel te groot voor ons mensen om te kunnen bevatten. We maken er maar 'beelden' van en dat is wat God door middel van de bijbel vraagt  juist niet te doen. Wij kunnen God niet begrenzen.

 

Een Hebreeuwse alfabet tabel is onder de volgende link te vinden: Het Hebreeuwse alfabet

 

  

  home                                                                                                           volgende

 

© Frank Colijn 2005
.