Bijbel code onderzoek
 

       Bijbel code onderzoek        

door Frank Colijn

Er zijn veel verschillende codes in de bijbel te vinden. Al deze codes hebben met getallen te maken. Onze taal zegt het al: vertellen-tellen. Of in het Frans: raconter-conter, in het Duits: erzählen-zählen, in het Engels: recount-count. Er blijkt in verschillende talen een verband te zijn aangevoeld tussen taal en tellen. Meestal wordt dat numerologie genoemd of Kabbala (Joodse mystiek) of gewoonweg bijbelcode. Doch geen van deze termen dekt de lading. Een en ander heeft echter geen specifieke relatie met het onderzoek van Michael Drosnin of de Da Vinci Code. En velen vragen zich af of het wel nodig is dat er coderingen in de bijbeltekst staan. Over de noodzaak of zin kunnen we allerlei gedachten hebben, feit is dat er allerlei coderingen in de bijbel te vinden zijn en in de Torah (de eerste vijf boeken) in het bijzonder. In het Hebreeuws heeft iedere letter een getallenwaarde zodat ook ieder woord een getallenwaarde heeft: dit heet ook wel gematria. En met die waarden zijn er allerlei zaken in de tekst vast gelegd. Ook door middel van letterplaatsen en woordplaatsen zijn er dingen vast gelegd. Ik raad aan de hoofdstukken in de gegeven volgorde te lezen.

                                                                                                                                      Zoeken op deze site:

        Laatste pagina toegevoegd op: 17-01-2024 De Tempel

Inhoud:

1.Tellen met het alfabet

Als we gaan tellen moeten we weten hoe te tellen. Een inleiding tot het gebruik van de getallenwaarde van de letters van het Hebreeuwse alfabet (gematria).

2. De sluitletters

Een onderzoek naar de plaatsing van de sluitletters in het Hebreeuwse alfabet. 

3. Het handelen van God

Met de Schepping wordt het eerste handelen van God zichtbaar.

4. De cirkel en de tijd

De cirkel is het symbool van de eeuwigheid: een lijn zonder begin en zonder einde. Met het scheppen van hemel en aarde verschijnt ook de tijd. De berekening van Pi met behulp van Gen.1:1 door Vernon Jenkins. last update 29-10-2012

5. De Davidsster

De Davidsster of het hexagram is een mathematische uitwerking van getallen. De bijbelschrijver blijkt hier veelvuldig gebruik van gemaakt te hebben. Het hexagon is de kern van de Davidsster.  Veel bijbelse getallen vinden hier hun oorsprong.

6. Waarheid

De getallenwaarde 441 van het woord waarheid verschijnt op verschillende wijzen in getalssystemen, priemgetallen spelen daarbij een rol. Veel getallen in de bijbel blijken hiermee verbonden te zijn.

7. De priemtabel

De eigenschappen van priemgetallen en hun onderlinge relaties.

8. Het gebruik van priemgetallen

Priemgetallen worden op verschillende manieren in de bijbeltekst verwerkt.

9. De stelling van Pythagoras 

In het openingsvers van de bijbel blijkt de stelling van Pythagoras verborgen te zijn. Ook blijkt er een relatie te zijn met het alfabet en de priemtabel. update 20-08-2009

10. Het spreken van God

Het spreken van God en de relatie met het Hebreeuwse alfabet. Het spreken van God en de relatie met ‘waarheid’.

11. Structuur Hoofdstuk 1

Het eerste hoofdstuk van de bijbel blijkt ingedeeld te zijn met de getallen drie en zeven. Een dergelijk fenomeen kennen we ook in de poëzie bij de structuur van sonnetten.

11a. Gematria Hoofdstuk 1

Naast de structuur van letters, woorden en verzen zijn er in het eerste hoofdstuk ook structuren in de gematria te vinden. Maar die structuren zijn veel complexer.

12. Jezus, ELS 22

Met ‘Equidistant Letter Sequence’ (ELS) zijn verschillende zaken in de bijbeltekst gecodeerd. Zo is de naam Jezus om de 22 letters, de maat van het Hebreeuwse alfabet, in het eerste hoofdstuk van de bijbel gecodeerd.

13. Jezus, ELS 86

Ook met ELS 86 is er een codering van Jezus te vinden met coördinaten 26x26.

14. De mem

De mem blijkt een speciale relatie te hebben met coderingen betreffende Jezus.

15. Elohim ELS 26

Jezus is ons geestelijk water en brood. In het eerste hoofdstuk is de geboorteplaats van Jezus verborgen door middel van 37 mem's: Bethlehem, het Huis van het Brood.

16. De priemsprong

Ook met de zogenaamde priemsprong is de komst van Christus in de bijbeltekst gecodeerd. Gen.22:9-14 is een vooraf spiegeling van het offer van Christus.

17. Drie-Zeven

De drie en de zeven zijn in vele verschillende codes toegepast. In dit hoofdstuk 3/7=0,428571…Ook de 3de en 7de generatie, Enos en Henoch, verbergen/onthullen het getal 1480 van Christus.

18. Het volkomen getal 496

Volkomen getallen zijn getallen waarvan de som der delers gelijk is aan het getal zelf. De bijbelschrijver heeft dit feit gebruikt om letters, woorden en verzen te ordenen.

19. Het eerste woord

Een wiskundige benadering van het eerste woord 'berashit' van de bijbel.

20. De alef en Elohim

De relatie tussen de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de alef, en Elohim.

777

De drie zelfstandige naamwoorden God, de Hemel en de Aarde in het eerste vers hebben samen de getallenwaarde 777.

666-2368

De merkwaardige samenhang tussen het getal 666 van het beest, en het getal van 2368 van Jezus Christus.

Drie

Het woord drie kan in Gen.1:1 gevonden worden met ELS 7 en begint op letter 4 met de symbolische betekenis van deur. Jezus claimt de deur te zijn.

Abram-Abraham

In Gen17:5 krijgt Abram de naam Abraham. Deze naamsverandering heeft een relatie met de vierkantswortel van 5.

Het centrum van de Torah

In dit hoofdstuk het wiskundig bewijs dat er geen letter is verloren gegaan van de Torah.

De Schepping van de Hemel

De Hemel en ook de Aarde zijn met de vijf geschapen volgens een wiskundig patroon.

Bevriende getallen 220 en 284

Het verschijnsel 'bevriende getallen' blijkt ook in de bijbeltekst verwerkt te zijn.

Het 5678 fenomeen

De reeks cijfers 5678 blijkt in het Getallen Universum speciale eigenschappen te bezitten.

Jesaja 53  

Dit hoofdstuk van de bijbel blijkt een speciale relatie met Jezus te bezitten.

Ik ben God de Almachtige

Resolutie 181 gepasseerd door de UN in 1947 maakte de stichting van een Joodse Staat en ook een Arabische Staat in Palestina mogelijk.

De Hebreeuwse letters van de Bijbel

De Hebreeuwse letters die de woorden Yahweh Elohim, de HEERE God, vormen, zijn de meest gebruikte letters van het Oude Testament.

De Tempel

Jezus antwoordde hun: Breekt deze tempel af, en in drie dagen bouw ik hem weer op.

 

 

 

 

Het Hebreeuwse alfabet

      Het Griekse alfabet      500 priemgetallen       Palindromen      Composiet getallen     Driehoeksgetallen

De tijdlijn  

       HTML code Hebreeuws     HTML code Grieks     Factor en priemfactor calculator

 

Here Jezus Christus

   

Als je vragen hebt of fouten hebt gevonden in mijn onderzoek, een missing link of een bijdrage hebt aan ideeën, of wil je bericht hebben als er een nieuwe pagina aan de site is toe gevoegd, mail me dan:

email: frankcolijn@home.nl

Vond je mijn pagina interessant en de moeite van het verspreiden waard, plak dan deze link in jouw site of stuur een e-mail naar je vrienden:
https://www.bijbelcode.nl/index.htm 

 

***Helaas is de Bible Wheel site er mee gestopt, zodoende werken de links naar deze site niet meer. Met de WayBackMachine kan je nog wat van de content terug vinden. Een alternatieve site waar je de gematria van de gehele Bijbel kan vinden is: 777codes.com. Als je onderzoek doet naar de gematria van de bijbeltekst, dan kan ik je deze site aanraden.

 

Andere interessante sites:

 

The Magic That Is Jesus: http://www.fivedoves.com/tng/magic/magicthatisjesus.htm,

Historische en taal informatie: http://www.ancient-hebrew.org/index.html ***** , en video's: http://www.youtube.com/user/ancienthebreworg#p/p*****

"The End of Time", Video of Arithmetic, Population and Energy - a talk by Al Bartlett: http://www.albartlett.org/presentations/arithmetic_population_energy_video1.html ***

Video: Bible Code- Chuck Missler on the Hidden Torah Message: http://www.youtube.com/watch?v=HBBqjMgPmYo&feature=more_related

Hebr. woorden/getallen: http://www.billheidrick.com/works/hgemat.htm  

Bijbel on line http://www.blueletterbible.org/ en download http://www.scripture4all.org/

Hebreeuwse gematria calculator (download): http://www.botaineurope.org/gema/gemaE.html
Calculator binaire getallen: http://mistupid.com/computers/binaryconv.htm

Priemfactoren en delers on line: http://www.csgnetwork.com/mthprimefactors.html

Math miscallenea (download): Prime factors, base conversion, complex numbers, sorting, formulas for triangles and circles. http://www.numericalmathematics.com/numerical_solutions.htm

Inner.org., Torah and Mathematics: Torah and Mathematics: Happy Numbers, Singlar Numbers, and Family Numbers.

Million Digit Calculator: http://comptune.com/calc.php?methos=GET&base1=10&base2=10&S1=4&S2=&func=bcsqrt&base3=10&places=500

Hebrew date converter: http://www.hebcal.com/converter/

Sneeuw kristallen: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/

Islam, former muslim Brother Rachid: https://www.youtube.com/watch?v=AqNH0hDqVu4

Three stages of Jihad, David Wood: https://www.youtube.com/watch?v=UPLqVL4GHVU

Walid Shoebat, Bible Prophecy and the coming Muslim anti-Christ:  https://www.youtube.com/watch?v=onvOCmse_KE&list=PL6A0IxhbtkuYUaCugS_5kgevBrgpGx5Pj&index=5

The Quran, the Bible and the Islamic Dilemma: https://www.youtube.com/watch?v=nNAS0aaViM4

The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades), Robert Spencer: https://www.youtube.com/watch?v=RiLXVYFjMCI&t=678s

The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) II, Robert Spencer: https://www.youtube.com/watch?v=1tRxNDTOsuA

 

 

©